EMULSJA FANFARO

1103

Olej mineralny z inhibitorami antykorozyjnymi. Olej miesza się z wodą i tworzy stabilną emulsję, środki konserwujące zapewniają długotrwałą pracę. Stosunek mieszania wynosi 1:20. Emulsja chłodzi, smaruje i chroni obrabiany metal przed korozją. Emulsja jest używana do cięcia, ciągnienia, przeciągania, cięcia gwintów, wiercenia, gięcia, prasowania i szlifowania metalu przy bardzo wysokich obciążeniach i temperaturach (metalu poddawanego obróbce). 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.